Ansvarlighed

Luftfoto af solceller

Store ambitioner.
Konkrete skridt.

Når vi skal leve op til vores ansvar for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, så vejer handling tungere end ord.

Vi tror på, at vores velfærd, samfund og planet kommer før vores egne kommercielle interesser. Men at skabe grundlag for en bedre fremtid er ikke noget én virksomhed kan gøre alene.. Vi er nødt til at samarbejde med vores kunder og partnere og udnytte de muligheder, vi har som leverandør af digital infrastruktur til at gå forrest i de forandringer, vi ønsker at se.

Som betroet partner for en lang række danske virksomheder og offentlige institutioner føler vi os forpligtede til at skabe ændringer, der gavner vores fælles indsats for bæredygtighed.

Det gør vi ved at følge OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og FN's vejledende principper for erhvervsliv og menneskerettigheder. Men vi tillader os at sætte endnu mere ambitiøse mål, hvor vi finder det nødvendigt at hæve standarden.

For at effektivisere vores indsats har vi udført due diligence af hele vores forretning og identificeret fire konkrete ansvars/bæredygtighedsområder, hvor vi kan opnå den største effekt.

Vindmølle i horisonten

CO2-udledning

Det kræver betydelige mængder af energi at drifte IT-systemer og opbevare vores kunders data sikkert. Derfor bestræber vi os på at kunne garantere energiforbrug fra certificerede vedvarende energikilder. Samtidig forpligter vi os til løbende at afsøge de mest energieffektive løsninger, som yderligere kan reducere vores energiforbrug. I forlængelse af disse tiltag er vi ved at udvikle en mere omfattende oversigt over vores Scope 3-emissioner, der kan hjælpe os med at identificere yderligere potentialer for at reducere udledningen af CO2 via vores værdikæde.

Informationssikkerhed

Vores ISMS (Information Security Management System) er det førende på markedet. Det sikrer fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af ​​de lagrede informationer, så data behandles på den mest ansvarlige måde.

Hos Aeven behandles alle personlige data i overensstemmelse med GDPR-standarder, og vores sikkerhedsforanstaltninger har opnået ISO 27001:2013 certificering. Og vi sikrer løbende, at vores specifikke mål flugter med nuværende og fremtidige regler såsom EU-direktiver.

Diversitet, lighed og inklusion

Vi tror på værdien i et mix af forskellige mennesker og forskellige talenter. Fordi det fremmer en levende og innovativ kultur, der gør arbejdet sjovt og giver gode resultater. Og fordi det samspil, der opstår, når vi støtter og udfordrer hinanden, er hjertet i vores forretning.

Vi stræber efter diversitet på tværs af nationalitet, alder, religion, køn, kulturel baggrund og uddannelse. Derfor revurderer vi løbende intern uddannelse, rekrutteringsprocesser, politikker og vores Code of Conduct for at sikre, at vores handlinger afspejler vores ambitioner.

Vi ønsker at skabe et arbejdsmiljø, der favner vores forskelligheder og individuelle behov. Det betyder, at vi aktivt opfordrer til åben dialog og understøtter med de rette værktøjer og handlingsplaner.

Uddannelse og træning

Evnen til at tilpasse sig, være smidig og åben over for ny viden, er afgørende for al udvikling i vores branche. Vi har et stærkt ønske om hele tiden at styrke vores nuværende og fremtidige kollegaers kompetencer.

Personlig og faglig udvikling gennem træning og kompetenceudvikling er for os selve nøglen til et stimulerende, sundt og udfordrende arbejdsmiljø - og til fortsat at yde vores kunder den bedste service.

Lad os tale om vores ansvar

Skal vi samarbejde? Eller er du nysgerrig efter at vide mere? Send os en mail, så sørger vi for at den rette person kontakter dig.